SCJP zdany!


Po 10 dniach ciężkich przygotowań do certyfikatu SCJP udało się zdać egzamin na 86%. Ulżyło mi, gdyż poziom szczegółowości pytań był bardzo duży, a pytania skonstruowane tak, że łatwo było się pomylić lub zabrnąć w ślepy kąt.

Jeżeli Oracle nic nie wymyśli i nie zrezygnuje z certyfikacji w takiej formie, jaka jest teraz, to niedługo zaczynam naukę do SCWCD (Sun Certified Web Component Developer). Biorąc pod uwagę fakt, że będąc na studiach mam dość dużo czasu, trzeba to jakoś wykorzystać.

SCJP

See also