Backgammon – kolizje z planszą

Zaimplementowałem mechanizm Mesh Materials silnika Physx pozwalający na definicję skomplikowanych obiektów, z którymi kalkulowane będą kolizje. Mechanizm ten posłużył do detekcji kolizji kostek do rzucania z planszą w grze Backgammon. Efekt znajduje się na poniższym filmiku.

Comments are closed.