Tag Archives: teksturowanie

Scala – ray tracing – tekstury

Nie trzeba było długo czekać, a projekt raytracera w Scali doczekał się małej aktualizacji 🙂

Dodane zostało teksturowanie.

Za mapowanie tekstury odpowiada następujący fragment kodu:

def getTexel(vp: Vector): Color = {
hasTexture match {
case false => color
case true =>
val vn = new Vector(0,-1,0)
val ve = new Vector(-1,0,0)
val phi = Math.acos(-vn.dot(vp))
val v = phi / Math.Pi
val theta = (Math.acos(vp.dot(ve) / Math.sin(phi))) /
      (2 * Math.Pi)
val u = vn.crossProduct(ve).dot(vp) > 0 match {
case true => theta
case false => 1 - theta
}
val color = new java.awt.Color(
  textureFile.getRGB(((u * _textureScale * textureFile.getWidth
  + _tPosX) % (textureFile.getWidth - 1)) .toInt,
  ((v * _textureScale * textureFile.getHeight + _tPosY) %
  (textureFile.getHeight - 1)).toInt))
new Color(color.getRed / 255.0, color.getGreen / 255.0,
  color.getBlue / 255.0)
}
}

Efekt załączony na poniższym rysunku:

Ray Tracing - Scala - tekstury

Ray Tracing - Scala - tekstury

Kod projektu znajduje się w repozytorium: http://code.google.com/p/scala-raytracer/source/browse/