Tag Archives: spring framework

Spring Framework – file upload using ConversionService

Sometimes, when creating web application, we want to enable user to upload files to a server.

The uploaded file can be an image, document or any other regular file.
Developing our application using Spring should be relatively simple, so we need simple method for uploading files using this beautiful framework :-).

In our example I’ll use a Company entity, which among the others will contain an Image object with Data of the image and its name.

My Company entity looks like this:

@Entity
@Table
public class Company {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
	private Long id;
	@ManyToOne(cascade = CascadeType.ALL)
	private Address address;
	@NotEmpty
	private String name;
	@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)
	private Image image;
... accessors ommitted
}

As you can see I need company Address, Name and the Image.
In this example image is identified by name and data (content of image file), but you can do whatever you want with uploaded data, during conversion process.

On Spring Framework’s  documentation sites we can see a usage of custom editor support to convert file uploaded using HTML form into regular Java object.

I went in a different way and used ConversionService to easily convert file from HTTP POST request, which is more comfortable for me.
If you want to use ConversionService you’ll need to create a converter, which implements org.springframework.core.convert.converter.Converter interface.

Let’s create converter then:

...
import org.springframework.core.convert.converter.Converter;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
...
public class MultipartFileToImageConverter implements Converter<MultipartFile, Image> {
	@Override
	public Image convert(final MultipartFile source) {
		final Image image = new Image();
        image.setData(source.getBytes());
		image.setName(source.getOriginalFilename());
		return image;
	}
}

We need to register our converter in conversion service, so in application context we add:

<bean id="conversionService" class="org.springframework.format.support.FormattingConversionServiceFactoryBean">
	<property name="converters">
		<set>
			<bean class="pl.greenpath.converter.MultipartFileToImageConverter">
		</set>
	</property>
</bean>

I use annotation-based configuration of controllers, so configuration of controller is pretty straightforward:

    @Autowired
    CompanyService _companyService;
    ...
	@RequestMapping(value = "", method = RequestMethod.POST)
	public String doEdit(@Valid final Company company, final Errors errors) {
		if (errors.hasErrors()) {
			return "admin/companies/edit";
		} else {
			_companyService.save(company);
			return "redirect:/admin/companies/" + company.getId();
		}
	}

Going this way we have company object with filled data from HTML form.
To obtain image data we just need to invoke e.g. company.getImage().getName();

The main advantage of this solution is its simplicity. You don’t need to create configuration of editors in your controller. All you need is to create a converter and register it in ConversionService. Spring will do all other stuff for you.

I hope it will help simplifying your web app 😉

Walidacja identyczności haseł – Hibernate Validator, Spring Framework

Natknąłem się na problem walidacji identyczności haseł w formularzu rejestracji użytkownika.
Korzystam ze Spring Frameworka, a do walidacji wykorzystuję bibliotekę Hibernate Validator w wersji 4.

Pierwszym problemem okazał się brak pola confirmPassword  w klasie User. Poszperałem na forach i znalazłem w rozwiązania tego problemu:

 1. Stworzyć dodatkowe pole w klasie User  – confirmPassword
 2. Stworzyć dodatkową klasę, przypuśćmy CreateUserForm, mniej więcej tak:
class CreateUserForm {
String confirmPassword;
User user;
(... )
}

Rozwiązanie to wydaje mi się “ładniejsze” niż pierwsze, gdyż nie tworzymy w klasie, wykorzystywanej przy każdym requescie pola, które w ogóle nam jest niepotrzebne.

Kolejnym problemem okazała się walidacja. Chcieliśmy w 100% korzystać z funkcjonalności, jakie dają nam adnotacje z Hibernate Validatora. Brakuje jednak tam adnotacji umożliwiającej porównywanie ze sobą 2 pól.

Tutaj też skorzystałem z forów. Jedna osoba z teamu hibernate poleciła mi wykorzystanie constraintów (przepraszam za nieprzetłumaczenie :)) przypisanych do klas i zmianę domyślnego błędu zwracanego przez ten walidator.

Poniżej przedstawię rozwiązanie od jakiego doszedłem:

Poniżej znajduje się definicja interfejsu odpowiedzialnego za adnotację @SamePassword

@Target(TYPE)
@Retention(RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = SamePasswordValidator.class)
public @interface SamePassword {
String message() default "{pl.aetas.gamestore.validator.constraint.SamePassword}";
Class<?>[] groups() default {};
Class<? extends Payload>[] payload() default {};
}

Sama klasa walidatora wygląda tak:

public class SamePasswordValidator implements ConstraintValidator<SamePassword, Object> {
SamePassword constraintAnnotation;
public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) {
context.disableDefaultConstraintViolation();
context.buildConstraintViolationWithTemplate(constraintAnnotation.message()).addNode("confirmPassword").addConstraintViolation();
CreateUserForm u = (CreateUserForm) value;
if (u.getConfirmPassword().equals(u.getUser().getPassword())) {
return true;
}
return false;
}
public void initialize(SamePassword constraintAnnotation) {
this.constraintAnnotation = constraintAnnotation;
}
}

Aby skorzystać z w/w rozwiązania wystarczy w klasie CreateUserForm dodać adnotację @SamePassword (na poziomie klasy) i .. tyle 🙂

Mam nadzieję, że komuś się to przyda. W naszym projekcie adnotacje znacznie zwiększyły czytelność kodu, a jest to bardzo istotne przy pracy grupowej.

Spring 3.0.0 RC3 ujrzał światło dzienne

Wczoraj tj 1 grudnia 2009 roku światło dzienne ujrzała trzecia wersja RC Spring Frameworkwa.

Z tego co udało mi się zauważyć, poprawiona została implementacja namespace’a mvc, a konkretnie mvc:annotation-driven, która sprawiała mi problemy w wersji RC1. Poza tym poprawiono sporo innych błędów. Pełny changelog znajduje się na stronie: http://www.springsource.org/node/2198 .

Mam nadzieję, że jest to już ostatnia wersja kandydująca i następną wersją będzie wersja GA 🙂

Testowanie ze Springiem – nowa porcja wiedzy :)

Chciałbym napisać nieco więcej na temat testowania w Springu i przytoczę tutaj kilka luźno związanych, ale wartych zapamiętania reguł.

Przede wszystkim, kiedy tworzymy testy integracyjne i tworzymy kontekst aplikacji musimy wiedzieć, że kontekst ten tworzony jest raz na cały cykl testów. Jest to ważne, gdyż czasem stan naszych beanów może się zmienić podczas testów i może to powodować nieprawidłowe wykonywanie kolejnych testów. Aby zapobiec temu problemowi wykorzystujemy dodatkową adnotację:

@DirtiesContext – adnotacja do metody, która określa, że konspekt aplikacji mógł zostać zmieniony przez test i musi zostać konspekt musi zostać stworzony od nowa.

Ogólnie sam fakt, że kontekst tworzony jest raz jest bardzo korzystny dla nas, gdyż skraca to znacznie czas wykonywania testów.

Poniżej opiszę jeszcze 2 ciekawe adnotacje, które znacznie rozszerzają możliwości testów.

Pierwszą z nich jest:

@Timed(millis=1000) – która, jak można się domyślić, określa w jakim maksymalnym czasie, test ma zostać wykonany. Jeżeli test wykonuje się dłużej, nie jest on spełniony.

@Repeat(10) – test wykonywany jest wielokrotnie (w tym wypadku 10 razy) i tylko w przypadku, gdy wszystkie 10 testów przejdzie, test zostanie spełniony.

Nie jest to cała lista adnotacji, jednakże  są to najciekawsze (wraz z tymi z poprzedniego wpisu) wg mojego uznania 🙂

Po więcej odsyłam do referencji Springa 🙂

Java – Spring 2.5.6 testowanie DAO z użyciem adnotacji

Ostatnimi czasy siedzę trochę w Spring Framework, frameworku dla Javy. Doszedłem do etapu testów i stwierdziłem, że godnym opisania będzie sposób testowania metod opartych o transakcje, gdyż ciekawym jest fakt iż wszystko co odbywa się w danych testach (dodawanie danych, edycja itd.) jest następnie cofane do wersji pierwotnej (wywoływany jest rollback na transakcji) i dzieje się to automatycznie.

Poniżej znajduje się przykładowa klasa wraz z metodami testującymi. Wszystko oparte jest na adnotacjach, więc nie ma problemu:

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = "classpath:test-config.xml"
public class UserAccountDaoImplTest {
  @Resource
  UserAccountDaoImpl userAccountDaoImpl;
  @Test
  @Transactional
  public void testSaveUser() {
    System.out.println("saveUser");
    UserAccount transientInstance = new UserAccount();
    transientInstance.setEmail("email@mail.con");
    transientInstance.setEnabled(true);
    userAccountDaoImpl.saveUser(transientInstance);
    UserAccount userFromDb = userAccountDaoImpl.getByEmail("email@mail.con);
    assertNotNull("User should be not null", userFromDb);
assertTrue("User should be enabled", userFromDb.isEnabled());
    assertTrue("User should be non locked", userFromDb.isAccountNonLocked());
  }
  @Test(expected = ConstraintViolationException.class)
  @Transactional
  public void testSaveUserDuplicateEmail() {
    System.out.println("saveUserDuplicateEmail");
    UserAccount transientInstance = new UserAccount();
    transientInstance.setEmail("michal@somedomain.pl");
    userAccountDaoImpl.saveUser(transientInstance);
  }
  @Test
  @NotTransactional
  public void testGetUserById() {
    System.out.println("getUserById");
    long id = 1L;
    UserAccount result = userAccountDaoImpl.getUserById(id);
    assertNotNull("User with id " + id + " should be found", result);
    assertEquals(new Long(id), result.getId())    id = 667L;
    result = userAccountDaoImpl.getUserById(id);
    assertNull("User with id " + id + " should not be found", result);
  @Test(expected = UsernameNotFoundException.class)
  @NotTransactional
  public void testGetByEmailNoUser() {
    System.out.println("getByEmailNoUser");
    String email = "someone@gnail.con";
    userAccountDaoImpl.getByEmail(email);
  }
}

Początkowo inicjujemy kontekst springa (definiujemy która klasa się tym zajmie i dodajemy plik konfiguracyjny).

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = “classpath:test-config.xml”)

Następnie musimy wstrzyknąć do testu instancję którą testujemy, wykorzystujemy do tego adnotację @Resource:

@Resource
UserAccountDaoImpl userAccountDaoImpl;

Nie będę tutaj opisywał adnotacji czystego JUnita, zwrócę jedynie uwagę na adnotacje potrzebne przy testowaniu danych opartych o DB. Tak więc mamy:

@Transactional – określa nam, że dana metoda korzysta z transakcji i ma być wykonany rollback
@NotTransactional – odwrotnie do tego wyżej 🙂

Dodatkowo, co nie zostało pokazane na powyższym przykładzie, możemy skorzystać z adnotacji @Rollback(false) jeżeli nie chcemy, aby wykonywany był rollback po wykonaniu testu.

Mam nadzieję, że powyższy (działający u mnie) przykład komuś się przyda. Ja chwilę spędziłem, zanim doprowadziłem go do porządku, choć okazało się to niezwykle proste (wynik końcowy) 🙂