Walidacja identyczności haseł – Hibernate Validator, Spring Framework

Natknąłem się na problem walidacji identyczności haseł w formularzu rejestracji użytkownika.
Korzystam ze Spring Frameworka, a do walidacji wykorzystuję bibliotekę Hibernate Validator w wersji 4.

Pierwszym problemem okazał się brak pola confirmPassword  w klasie User. Poszperałem na forach i znalazłem w rozwiązania tego problemu:

  1. Stworzyć dodatkowe pole w klasie User  – confirmPassword
  2. Stworzyć dodatkową klasę, przypuśćmy CreateUserForm, mniej więcej tak:
class CreateUserForm {
String confirmPassword;
User user;
(... )
}

Rozwiązanie to wydaje mi się “ładniejsze” niż pierwsze, gdyż nie tworzymy w klasie, wykorzystywanej przy każdym requescie pola, które w ogóle nam jest niepotrzebne.

Kolejnym problemem okazała się walidacja. Chcieliśmy w 100% korzystać z funkcjonalności, jakie dają nam adnotacje z Hibernate Validatora. Brakuje jednak tam adnotacji umożliwiającej porównywanie ze sobą 2 pól.

Tutaj też skorzystałem z forów. Jedna osoba z teamu hibernate poleciła mi wykorzystanie constraintów (przepraszam za nieprzetłumaczenie :)) przypisanych do klas i zmianę domyślnego błędu zwracanego przez ten walidator.

Poniżej przedstawię rozwiązanie od jakiego doszedłem:

Poniżej znajduje się definicja interfejsu odpowiedzialnego za adnotację @SamePassword

@Target(TYPE)
@Retention(RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = SamePasswordValidator.class)
public @interface SamePassword {
String message() default "{pl.aetas.gamestore.validator.constraint.SamePassword}";
Class<?>[] groups() default {};
Class<? extends Payload>[] payload() default {};
}

Sama klasa walidatora wygląda tak:

public class SamePasswordValidator implements ConstraintValidator<SamePassword, Object> {
SamePassword constraintAnnotation;
public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) {
context.disableDefaultConstraintViolation();
context.buildConstraintViolationWithTemplate(constraintAnnotation.message()).addNode("confirmPassword").addConstraintViolation();
CreateUserForm u = (CreateUserForm) value;
if (u.getConfirmPassword().equals(u.getUser().getPassword())) {
return true;
}
return false;
}
public void initialize(SamePassword constraintAnnotation) {
this.constraintAnnotation = constraintAnnotation;
}
}

Aby skorzystać z w/w rozwiązania wystarczy w klasie CreateUserForm dodać adnotację @SamePassword (na poziomie klasy) i .. tyle 🙂

Mam nadzieję, że komuś się to przyda. W naszym projekcie adnotacje znacznie zwiększyły czytelność kodu, a jest to bardzo istotne przy pracy grupowej.

Comments are closed.